fbpx

OFERTA

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Trening Uważności Mindfulness metodą Eline Snel kierowany jest do dzieci w wieku 4-19 lat (grupy wiekowe 4-8 lat , 8-12 lat, 12-14 lat oraz 14-19 lat). Powstał on na bazie treningu uważności dla dorosłych Jona Kabata-Zinna o nazwie MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) metody, stosowanej na całym świecie od 1979 roku i popartej ponad 30-letnimi badaniami naukowymi. Metoda opracowana przez Eline Snel używana i testowana pod kątem efektywności w wielu szkołach podstawowych w Holandii i Belgii, jest coraz bardziej popularna również w Polsce. 

Trening jest programem ogólnorozwojowym, wspiera on rozwój dzieci na różnych poziomach. Trening nie jest terapią, a nauką umiejętności. Treści skonstruowane są w prosty, obrazowy sposób odpowiadający możliwościom poznawczym i potrzebom emocjonalnym dzieci. Poprzez wykorzystywanie prostych ćwiczeń, historyjek i wyobraźni, dzieci uczą się jak radzić sobie w sytuacjach, które napotykają w życiu codziennym. Poprzez trening otrzymują narzędzia, które mogą wykorzystać po to, by lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rozwijać umiejętność nawiązywania relacji. Takie obrazowe hasła, jak „przycisk pauzy”’ „siedzieć jaka żaba” czy „test spaghetti” pozwalają im w łatwiejszy sposób radzić sobie z emocjami czy stresem. Umiejętności nabyte podczas treningu pozwalają im lepiej zrozumieć jak działają myśli, co można z nimi zrobić, by sobie poradzić. Ponadto trening rozwija świadomość własnego ciała, pomaga wychwytywać różne sygnały płynące z naszego ciała. Przez cały trening dzieci uczą się obserwować własny oddech, ćwiczą uwagę i koncentrację. Budują głębszą wiedzę o samym sobie, własnych potrzebach, reakcjach oraz radzeniu sobie ze stresem czy napięciem. 

KORZYŚCI,

które trening moŻe przynieść dzieciom:

ZROZUMIENIE

tego jak działają myśli i jak sobie poradzić kiedy jest ich zbyt wiele lub są przykre,

obserwowanie

rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji, świadomość, że wszystkie emocje są ważne, informują o czymś ważnym i nie należy ich wypierać; wzrost umiejętności radzenia sobie z emocjami;

obserwacja oddechu

oddech i skupianie się na nim, zauważania jak się zmienia w różnych sytuacjach i co nam mówi o tym co dzieje się dzieje wewnątrz nas, umiejętność regulowania oddechu i skupiania na nim uwagi w celu rozluźniania i relaksowania ciała oraz uspokajania umysłu, szczególnie w sytuacjach stresowych (np. przed prezentacją, odpowiedzią ustną, testem), kiedy pojawia się ból oraz w innych sytuacjach kiedy jest to pomocne;

wiedza o swoich potrzebach

i pragnieniach oraz o tym jak sobie z nimi radzić; rozwijanie cierpliwości, zaufania i umiejętności odpuszczania; lepsze rozumienie siebie i innych, rozwój życzliwości i współczucia dla siebie i innych, nie ocenianie, akceptacja; umiejętność samodzielnego radzenie sobie w sytuacjach codziennych i proszenia o pomoc kiedy jest potrzebna;

zauważanie

kiedy powodują rozproszenie, dzięki czemu łatwiej wrócić do tego, na czym chce się skupiać uwagę w danej chwili;

nauka zatrzymania

między bodźcem a reakcją w celu uzyskania większej samokontroli, spokoju i równowagi wewnętrznej oraz mądrego działania nie pod wpływem chwili;

Świadomość ciała

dobra relacji z ciałem i rozpoznawanie wrażeń, które z niego płyną w różnych sytuacjach, szybsze wykrywanie sygnałów świadczących o infekcji, przeciążeniu, zmęczeniu, kontuzji i potrzebie odpoczynku czy ruchu, świadome odczytywanie tego co różne emocje wywołują w ciele;

Wiedza o tym jak działają zmysły

otwartość na to co w przestrzeni wokół nas, ciekawość;

ORAZ:

STRUKTURA

TRENINGU

 • 8 zajęć (1 lekcja tematyczna raz w tygodniu: 30-45 minut)
 • Ćwiczenia 5-10 minutowe utrwalające 
 • Ćwiczenia dla rodziców 

Pakiet zajęć z materiałami obejmuje:

 • wstępną konsultację na temat treningu w celu omówienia założeń treningu i potrzeb emocjonalno-wychowawczych dzieci z nauczycielem,
 • spotkanie podsumowujące z nauczycielem
 • 8 tematycznych grupowych spotkań treningowych po 30-45 min (raz w tygodniu) 
 • materiały pomocnicze
  dyplomy ukończenia treningu 
 • książka Eline Snel „Uważność i spokój żabki” dla nauczyciela grupy 

KALKULACJA CENY:

Oferta dla dzieci w następujących grupach wiekowych:
 
dzieci (4-5 latki) – zajęcia 30 min
dzieci (6- 12 latki) – zajęcia 45 min
 

Cena 40 zł za dziecko, za jedne zajęcia, przy założeniu, że łącznie w zajęciach weźmie udział min grupa 10 dzieci.

Razem: 320 zł brutto za 8-tygodniowy trening za dziecko!
 
Jeśli liczba dzieci biorących udział w zajęciach będzie  powyżej 15 osób, cena jest ustalana indywidualnie z placówką

Cena obejmuje:

Plus opcja kupna książki dla Rodzica 49 zł

TRENING uważności DLA szkół I PRZEDSZKOLI

320 za cały 8 - tygodniowy trening
 • 40 zł za dziecko, za jedne zajęcia, przy założeniu, że łącznie w zajęciach weźmie udział min grupa 10 dzieci.
 • powyżej 15 dzieci cena ustalana indywidualnie z placówką
 • 8 zajęć - w małych grupach maksymalnie 8-10 osobowych
 • materiały dydaktyczne i dyplomy
 • cena brutto

OFERTA

KREATYWNE ZABAWY Z UWAŻNOŚCIĄ

Moje superMOCE

Kreatywne zabawy z uważnością są równoległą alternatywą do treningu uważności, w formie kreatywnej zabawy. Są to zajęcia artystyczne, zabawy, ćwiczenia, animacje, bezpośrednio powiązane z realizowanym programem w ramach treningu, stanowiące niejako jego formę kontynuacji. Kreatywne zajęcia z uważnością pozwolą dzieciom w sposób kreatywny, poprzez praktyczne działania min. zrozumieć jak działają myśli i jak sobie poradzić kiedy jest ich zbyt wiele, pozwolą bardziej zgłębić doświadczane w życiu wspierające i te „niewspierające życia” emocje i uczucia, będą rozwijać cierpliwość, koncentrację, pamięć, a przede wszystkim będą wspaniałą zabawą dodającą nam wszystkim więcej energii, poczucia harmonii i otwartości na czerpanie radości z życia.
 

TEMATY

ZAJĘĆ

Cykl zajęć tematycznych w następujących grupach wiekowych:
 • dzieci  (5-7/8 latki) – zajęcia 1 h
 • dzieci (8/9- 12 latki) – zajęcia 1 h

Tematy zajęć:

Przy założeniu, że łącznie w zajęciach weźmie udział min grupa 10 dzieci.
 

KREATYWNE ZAJĘCIA Z UWAŻNOŚCIĄ

280 8 zajeć
 • 35 zł za dziecko za zajęcia, przy założeniu, że łącznie w zajęciach weźmie udział min grupa 10 dzieci
 • powyżej 15 dzieci cena ustalana indywidualnie z placówką
 • 8 zajęć - w małych grupach maksymalnie 8-10 osobowych
 • materiały dydaktyczne i dyplomy
 • cena brutto

Zapraszam do 

KONTAKTU

Magdalena Matylda Grzonka