fbpx
Pomorska Manufaktura Smaków 02 (1)

uWAŻNI NAUCZYCIELE
uWAŻNE DZIECI

Obecnie dobra edukacja, to nie tylko przekazywanie wiedzy, to także sztuka umiejętnego wpływania na zachowania dzieci i młodzieży, to prezentowanie przez nauczyciela postawy, pełnej uważności, spokoju, wewnętrznej spójności i harmonii, traktującej siebie, ale i wychowanków z wielką życzliwością.

 

Dlaczego potrzebujemy uważności w  szkołach i przedszkolach? 

Szkoła i przedszkole, to miejsca, gdzie zarówno dorośli jak i dzieci spędzają 1/3 części każdego dnia. Dlatego ważne jest, aby panował w nich klimat, w którym każdy bez względu na wiek czy pełnioną funkcję czuł się bezpiecznie i swobodnie. Uważność to pierwszy krok, aby zdać sobie sprawę z emocji i potrzeb, które na bieżąco regulują nasze funkcjonowanie. Uważność może być podstawą autentycznego kontaktu między dorosłymi i dziećmi, może wpłynąć na sposób rozumienia siebie nawzajem oraz wspierać w momentach konfliktowych. 
Uważni dorośli to uważne dzieci. Tylko uważni dorośli mogą nauczyć uważności dzieci. Bardzo istotną sprawą jest – by zadbać najpierw o siebie. Troska o własny dobrostan psychiczny, przełoży się na relacje ze współpracownikami i podopiecznymi. Praktykowanie uważności dla kadry kierowniczej szkoły i nauczycieli może być pomocne w przywróceniu umiejętności wewnętrznego skupienia, tak aby nie dać się porwać przez wiecznie panujący w szkole niepokój i poddenerwowanie. Może być także cennym momentem kontaktu ze sobą w chwilach zagubienia i chaosu. 
Zapraszam na Warsztaty dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych, oraz treningi uważności dla dzieci i młodzieży w szkołach i w przedszkolach.
Soul&Flow - Matylda Grzonka 2021 00001

Zapraszam do 

KONTAKTU

Magdalena Matylda Grzonka